Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene. Det skal følge opp landsmøtets vedtak og styre organisasjonens løpende virksomhet. Hovedstyret møtes en gang i måneden, hvor møtene blir referert.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyest organ og avholdes hvert annet år. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten for inneværende og foregående år har stemmerett på landsmøtet.

Handlingsprogram

Ved hvert landsmøte vedtas handlingsprogrammet for forestående periode. Dette programmet tilrettelegger hva organisasjonen vår jobber med, det være politisk og organisatorisk. Dokumentet fungerer som program for ansatte og tillitsvalgte.

Vedtekter

Vedtektene våre er våre lover og regler som bestemmer hvordan organisasjonen våres er bygget opp. Her bestemmes også hvilken myndighet ulike organer i organisasjonen vår har, f.eks. Sentralstyret, lokallagene og landsmøtet.

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.

Nyhetsbrev

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

post@neitilatomvapen.org