Dokumenter

Del

Trondheim NTA vedtok på sitt årsmøte 5. april 2018 følgende uttalelse:

Det militær-industrielle komplekset – en global maktfaktor og trussel

Det militær-industrielle komplekset og krigsprofitørene har i dag større global makt enn noensinne. De kjernefysiske våpnene effektiviseres og gjøres mer anvendelige. USA og NATO forbeholder seg retten til førstebruk av atomvåpen og Russland fastholder sin rett til å bruke atomvåpen dersom statens eksistens er truet. Faren for at atomvåpen kan bli brukt igjen, enten med vilje eller ved uhell, er større enn på lenge. De konvensjonelle våpenarsenalene blir også større og mer effektive og brukes dessuten stadig oftere. Verdensrommet militariseres og norsk basepolitikk brytes ved utplassering av US-marines på Værnes.

Årsmøtet i NTA i Trondheim forlanger at den norske regjeringen og stortinget undertegner og ratifiserer FNs forbudsavtale mot atomvåpen (TPNW) og tar initiativ til videre nedrustningsforhandlinger for både konvensjonelle og kjernefysiske våpen.

Undertegn TPNW! – Stopp militariseringen! – Ingen uthuling av norsk basepolitikk!

 

Del

Kontaktinformasjon til lokallag

Oslo NTA:
Andreas Fosby
neitilatomvapen.oslo@gmail.com
94186322

Grenland NTA:
Kari Bolstad
kabols@online.no
91382663

Larvik NTA:
Tore Vassdal
tore-v@frisurf.no
33114708

Trondheim NTA:
Hagbart Vebostad
hvebo@online.no
90758114

Hamar/Stange NTA:
Gunnar A. Steen
gunnaras@online.no
97740909

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA