Dokumenter

Del

Tradisjonen tro ble det også i år 1. mai-frokost, appell og seksjon i toget på 1. mai i Oslo. Rekordmange valgte i år å gå under fanen til Nei til Atomvåpen, med krav om at Norge må signere atomvåpenforbudet.

Her er appellen, som ble holdt av leder av Oslo NTA, Vidar Birkeland:

Kamerater!

Så er vi samlet foran Hirsoshima monumentet, snart 73 år etter.

Bak oss ligger det store atomvåpenåret, 2017, med FNs forbudsvedtak i juli, Fredspris til ICAN i oktober, utdelt i Oslo i desember, men hele tiden, nesten ukentlig kom det, ofte gjengjeldte atomkrigstrusler, fra flere hold, krydret med massiv atomopprustning som kalles   modernisering og mer aggressive atomdoktriner fra både Trump og Putin.

Alt gir stadig kortere frister for å avverge atomvåpenbruk ved feil og kriser, som det også blir stadig flere av.

Kombinasjonen med den mest stusselige norske Regjering noensinne på atomvåpenområdet er utillatelig.

Fredsnasjonen Norge må tone flagg når atomvåpnene ifølge Trumps nye strategi skal bli  mindre for å lette bruken. Atomvåpen skal heller ikke lenger forbeholdes kriger mot atomvåpenstater, men også brukes mot stater uten, i konvensjonelle konflikter!

Norge har en større moralsk plikt til å stå imot denne galskapen, nettopp fordi vi er medlem av NATO.

Til tross for alt som skjedde hørte vi lite om atomvåpen i året som gikk pga. mediastøy om lite og ingenting; Paradise Hotell, Kjendis Farmen og SMS-meldingen fra hytteturen til Borten Moe & Co.

Tragisk nok beror det på tilfeldigheter at vi ikke ble rammet av Ragnarok. Viseren på Dommedagslokken står nå på to minutter på 12.

Aldri har situasjonen vært mer uforutsigbar, med den ustabilt tvitrende Trump som stolt skryter av den store atomknappen sin. Hos han kommer rådgiverne knapt innfor dørene før de er ute igjen. Og nå er Iran avtalen også i spill.

Den nye russiske tsaren, Putin, er ikke noe bedre, med sin krigshissende politikk og  manglende respekt for Folkerett og Menneskerettigheter. Anneksjonen av Krim og den brutale støtten til Assadregimet senker terskelen for konflikt og atomkrig. Og snart henger nye atomdrevne russiske ballistiske missiler over oss i påvente av dommedag.

Som om ikke dette er nok har Little Rocket man, Kim Jong-un, krydret tilværelsen med stadige prøvesprengninger og ballistiske tester, til den uforutsigbare Kim snudde med OL stuntet og den siste ukas fredskitche klemmer på Koreagrensen. Vi håper alle dette innebærer en reell endring, men Kim&Trump toppmøtet kan bare bli summen av to svært uforutsigbare og uerfarne ledere. Uansett er det umåtelig positivt at det endelig er dialog med det lukkede landet, 65 år etter Koreakrigen.

Viktigere enn noensinne blir derfor kampen for å fjerne atomvåpnene før de fjerner oss alle pga. dårlig politisk håndverk, feil eller summen av de to.

Her hjemme var det Nobelkomiteen som maktet å løfte forbudet og ICAN til ikonstatus som fortjent.  

Det har alltid kostet å kjempe mot den religiøse troen på atomvåpnenes påståtte fredsskapende virkning. Få har politisk ryggrad til å stå i den striden. Men Stortinget har vedtatt en utredning, og det er ingen juridiske hindringer for at vi som NATO land kan slutte oss til forbudet.

Uansett er det usigelig trist om demokratiet vårt, ikke kan være tydeligere enn den til enhver tid sittende utenriksminister, når det virkelig gjelder. Spesielt når de siste utenriksministrene er de mest servile Norge har fostret, og det i en ulvetid. Opposisjonen må makt og løfte denne viktigste saken.

Det sier jeg som Arbeiderparti medlem. Og jeg har stor tro på grasrota i partiet etter at en rekke fylkeslag talte ledelsen midt imot, inkludert Oslo Ap som stemte for tilslutning til atomvåpenforbudet 164 mot 157! Meld dere inn i NTA på arbeidernes dag her framme ved Hirosimonumentet!   

Setsuko Thurlov fortalte gråtkvalt om 6 august 1945, da forbudet endelig var et faktum i Ny York i juli. Gå mot lyset sa en ukjent til henne, der hun lå delvis dekket av byggningsrester omgitt av klassevenninene som snart skulle brennes til døde. Men Setsuko overlevde fordi hun som alltid senere beveget seg mot lyset! Den skjebnesvangre dagen lovet Setsuko å vie livet til kampen mot atomvåpen, en kamp som til slutt brakte henne hit til Oslo. Her rørte hun en hel verden via satelittoverføringene da hun gjentok erindringene om det som aldri må skje igjen under Nobelforedraget. Unntaket var Erna Solberg som heller ikke da klappet!

Vi som samles på arbeidernes dag krever at Norge går foran i kampen for atomvåpenforbudet.

Vi krever en opposisjon som tør og en Regjering som lytter. Over 80% støtter atomvåpenforbudet.

Nei til Atomvåpen ønsker alle en strålende atomvåpenfri 1. mai og krever en rask norsk ratifikasjon av den historiske forbudstraktaten!!!

TAKK!


Del

Kontaktinformasjon til lokallag

Bergen NTA:
Sara Nes
neitilatomvapen.bergen@gmail.com
91114843

Grenland NTA: 
Kari Bolstad 
kabols@online.no
91382663

Hamar/Stange NTA: 
Gunnar A. Steen 
gunnaras@online.no
97740909

Larvik NTA: 
Tore Vassdal 
tore-v@frisurf.no
33114708

Oslo NTA: 
Andreas Fosby
neitilatomvapen.oslo@gmail.com
94186322

Trondheim NTA: 
Hagbart Vebostad 
hvebo@online.no
90758114

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA