Larvik NTA vedtok på sitt årsmøte 25. april en resolusjon hvor de utfordrer stortingspresident Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet om å følge opp løftet han ga under valgkampen i 2009. NTA Larvik ber Andersen ta opp forslaget om en atomvåpenfri sone i Norden på Stortinget, og ta opp spørsmålet til behandling i Nordisk Råds organer. 

Vedlagt finner du resolusjonen som ble vedtatt av årsmøtet, brevet til Dag Terje Andersen og et bakgrunnsnotat om atomvåpenfri sone i Norden. 

 

 

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Oversikt

Ta kontakt med oss