Dokumenter

Del

Den andre utgaven av NTA-magasinet i 2018 er nå ute. 

Her skrives det bl.a. om FNs forbudstraktat, Problematikken rundt de norske satelittene, dagens status på INF-avtalen og om norsk atomavfall. Vi håper du finner mye nyttig lesing i dette nye NtA-magasinet. Bruk gjerne en del av den stille juletid til å tenke over hvordan vi sammen skal forsterke laget for å fremme fred og nedrustning i verden, med eller uten statlig økonomisk støtte.

Trykk på magasinet for å åpne det.Del

Oversikt

Flere nyheter fra NTA