DelBruk av atomvåpen vil ikke føre til sivilisasjonens undergang, men en humanitær katastrofe. Det er mer enn en god nok  grunn til å forby dem.

 

I dag samles over 140 stater i ferieparadiset Nuevo Vallarta i Mexico for å snakke om de humanitære virkningene av en detonasjon av en atombombe. Det representerer en ny måte å snakke om atomvåpen på, og bryter med dommedagsprofetiene som dominerte under den kalde krigen, og som har blitt foret av populærkulturen. Konferansen gir et mer realistisk – men ikke mindre skremmende – bilde av hva som skjer hvis en atombombe går av. 

Snarere enn å tenke på atomvåpen som guden Shiva – ødeleggeren av verdner – slik Oppenheimer gjorde, bør vi tenke på atombomben som en veldig kraftig bombe. En bør ikke bagatellisere atombomben eller dens virkninger, og de grufulle bildene fra Hiroshima og Nagasaki taler for seg selv. Men bildet av atombomben som katalysator for armageddon er farlig, ettersom det er lett å tenke at et så destruktivt våpen aldri vil bli brukt.

Den rådende mentaliteten i amerikansk sikkerhetspolitikk har lenge vært at nettopp fordi atomvåpnene har en så enorm sprengkraft er de kun ment for avskrekking, og ikke for bruk. Men detonasjon av en enkelt atombombe vil ikke utløse noen dommedag. Det er et langt mer sannsynlig scenario at en atombombe blir brukt ved et uhell enn at en statsleder selv trykker på knappen.

 

Eric Schlosser viser i sin nye bok Command and Control at faren for ulykker – enten som følge av teknisk eller menneskelig svikt – er overhengende for de landene som besitter atomvåpen. Ifølge Schlosser er ikke spørsmålet om en ulykke inntreffer – men når den vil gjøre det. Det har vært flere nesten-ulykker i løpet av de nesten 70 årene atombomben har eksistert, og det er bare flaks at det ikke har gått veldig galt.

 

At bruk av en eller flere atombomber ikke vil føre til at sivilisasjonen går under, er ikke noen grunn til å ikke foreta seg noe – snarere tvert imot. En enkelt atombombe vil føre til en humanitær katastrofe, og det finnes ikke noen beredskapsplaner for en slik situasjon. Hjelpemannskaper vil få problemer med å gå inn i området som er radioaktivt forurenset, og det vil ikke være nok helsepersonell til å hjelpe de mange tusen sårede. Alt fra ti tusener til flere hundre tusener mennesker vil dø av de kortsiktige og langsiktige virkningene av en detonasjon, noe som blir godt belyst på konferansen i Mexico.

 

Spørsmålet vi må stille oss, er om den avskrekkende effekten atomvåpnene er ment å representere, rettferdiggjør risikoen det innebærer å besitte dem for landets egen befolkning. Dersom vi slutter å behandle atomvåpnene som en «doomsday machine» som aldri er ment å brukes og som stiller i en klasse for seg, bør det sammenlignes med andre typer våpen, og dets fordeler og ulemper må veies opp mot hverandre. Kjemiske og biologiske våpen har blitt forbudt av folkeretten gjennom konvensjoner på grunn av deres uakseptable humanitære konsekvenser, på tross av at de er svært effektive hvis målet er å spre frykt hos motstanderen og ramme sivilbefolkningen vilkårlig..

 

Atomvåpen bør ikke unndras de samme kritiske spørsmålene, og konklusjonen er åpenbar – denne typen våpen bør havne i samme kategori som de overnevnte våpnene og rives ned fra sin guddommelige pidestall. Bruk av atomvåpen bør forbys – ikke fordi de fører til dommedag, men fordi de har uakseptable humanitære konsekvenser. Det er på tide å avlyse apokalypsen og begynne å jobbe for en avtale som forbyr atomvåpen.


Lars Gaupset,

Daglig leder i Nei til Atomvåpen


En noe forkortet utgave av innlegget stod på trykk i Klassekampen den 14. februar, originalversjonen er her gjengitt i sin helhet. Foto: Wikimedia Commons.  

Del

Medieklipp Utland

Medieklipp Atomvåpen

  • Dagens NæringslivVenstre med nye atomkrav til regjeringenDagens NæringslivKonkret vil Raja vite om ministeren – etter alt å dømme Ine Eriksen Søreide – mener regjeringens beslutning om ikke å slutte opp om FN-traktaten mot atomvåpen, er forenlig med et anmodningsvedtak i Stortinget som sier at regjeringen skal "arbeide ...og mer »

  • AftenpostenKjære moderparti: Det er ikke for sent å snu om atomvåpen | Milan AranAftenpostenSi ;D-innlegg: Det er mulig å si nei til atomvåpen og fortsatt handle i tråd med NATO. Nylig fikk organisasjonen ICAN Nobels fredspris for sin innsats for å forby atomvåpen. De ønsker å samle sammen FN-land for å sette opp en resolusjon for å forby ...

  • Atomvåpen og Norges holdningHamar ArbeiderbladDet er bare nyanser i forskjellen mellom Arbeiderpartiet og «borgerlige», som i dag sitter ved makten og hvordan Norge stemmer for eller mot atomvåpen. Våre politikere må få klar beskjed fra sine velgere, om ja eller nei til atomvåpenet. Det er ikke ...

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter
  • Sør-Korea har besluttet å bygge ferdig atomreaktorerAdresseavisenSør-Korea har besluttet å fortsette utbyggingen av to atomreaktorer, på tross av president Moon Jae-Ins valgløfter om å stanse prosjektet. Av: NTB. Publisert: 20.10.2017 06:49 Sist oppdatert: 20.10.2017 07:07 ...Sør-Korea vil byggje ferdig atomreaktorarFjordabladetalle 2 nyhetsartikler »

  • Aftenbladet.noEn fallitterklæring om Statoil kun forsker på vind- og solkraftAftenbladet.noEtter kjernekraftulykken i Japan reduserte Tyskland i 2010 sin produksjon av elektrisitet fra kjernekraftverk med 50 prosent. Samtidig ble det gitt omfattende subsidier til bygging og drift av sol- og vindkraft. Markedets prismekanisme for elektrisitet ...

  • SyslaKull, ambisjoner og bitre realiteter - SyslaSyslaNederland og Storbritannia vil begge være best i Europa på klima, og Canada slår seg sammen med britene i en global kamp mot kull.og mer »

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA