Dokumenter

Del

Mandag 16. mars stilte Nei til Atomvåpen, sammen med flere andre norske organisasjoner, opp foran Stortinget under parolen ”Atomvåpen er et spill med fremtiden vår”. Initiativet er et ledd under den pågående Atomvåpenuka som varer fra 16. – 22. mars.

 

Etter at flere politiske partier i løpet av den siste uka sluttet seg til representantforslaget fra SV, SP og Venstre, som tar til orde for at Norge skal slutte seg Østerrikes lovnad om å jobbe for et atomvåpenforbud, var det duket for en mobilisering av det norske sivilsamfunnet for å vise ytterligere støtte til forbudsprosessen.

 

Under selve aksjonen ble budskapet presentert gjennom et banner med påskriften ”Atomvåpen er et spill med fremtiden vår”. Deltagerne i aksjonen holdt opp kort fra en kortstokk som symboliserte atomvåpenstatenes atomvåpenarsenaler, både for å vise stortingspolitikerne alvoret i at ni atomvåpenstater fortsatt sitter på over 16000 atomvåpen, og at det politiske momentumet nå er på plass for å få til reelle endringer i atomvåpensaken.

 

Deretter ble et brev med et krav til den norske regjeringen og Stortinget overlevert til fremmøtte stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SP og SV. Brevet krever at Regjeringen går inn for å støtte Østerrikes løfte om å arbeide for et atomforbud og var underskrevet av 50 norske organisasjoner, herunder Nei til Atomvåpen.

 

Nestleder i Nei til Atomvåpen, Helge Hagelund, kommenterer:
”Regjeringen dekker seg bak NATOs atomvåpenmakter og avviser å ta initiativ i retning av et forbud mot atomvåpen. Dermed ser regjeringen bort fra et stort flertall i folket som ønsker at det skal starte en forbudsprosess. De ser bort fra et flertall på Stortinget som vil det samme. De ser bort fra store humanitære organisasjoner som Røde Kors. De ser bort fra et internasjonalt vindu som har åpnet seg, og som gir en mulighet til å oppnå forbud mot atomvåpen dersom land som Norge tør å være med på å ta initiativ.

Representantforslaget fra Venstre, SV og Senterpartiet er bra. Hvis noen mener at det er for spesifikt på et punkt eller to, er det viktig at de partiene på Stortinget som er positive til forbud finner en formulering som de alle kan enes om, slik at det oppnås et stortingsflertall som pålegger regjeringen å arbeide for et forbud mot atomvåpen.

Markeringen foran Stortinget var meget bra, og det var flott at representanter fra så mange partier kom ut og var synlige under markeringen, selv om ikke alle var enige med oss.”

 


Brevet ble levert på vegne av:
Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Care, Mellomkirkelig Råd, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace, Industri Energi, Norges bondelag, Norsk Tjenestemannslag, Naturviterne, Norsk Medisinstudentforening, KrfU, Unge Venstre, Grønn Ungdom, AUF, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Senterungdommem, Nei til Atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen, Den norske pugwashkomité, Norges Fredsråd, Nansen Fredssenter, Norges Fredslag, Vennesamfunnet Kvekerne, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Likestilling Integrering Mangfold (LIM), Bellona, Fredsinitiativet, Røde Kors Ungdom, Press, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Changemaker Spire, Europeisk Ungdom, Natur og Ungdom, Norges Kristelige Studentforbund, Medisinstudenter for fred og sosialt ansvar, Humanistforbundet, Humanistisk Ungdom, KFUK KFUM Global, Bestemødre for fred, Attac, Latin Amerika-gruppene i Norge , SAIH, ICAN Norge.

Del

Medieklipp Utland

Medieklipp Atomvåpen

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA