Del

På NPT-konferansen i FN var det en merkbar skuffelse fra de mange oppmøtte rundt manglende fremskritt rundt nedrustningstiltak fra kjernevåpenstatene. Paradoksalt kan dette nå ha vært med på å styrke oppmerksomheten for det humanitære initiativet under den samme konferansen.

På tirsdag ble det klart at P5-statene (USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia) har brukt tiden siden forrige NPT-konferanse i 2010 på å skape en felles begrepsforståelse innen nedrustningsspørsmål, og på tross av at P5-statene presenterte det avklarte vokabularet som et svært viktig skritt, var det klart at den store entusiasmen uteble hos det fremmøtte publikumet. Samtidig ble det klart at USA og Russland mangler en ny nedrustningsavtale når New START utgår i 2018 og heller sa seg fornøyd med den begrensede nedrustningen. I tillegg virket særlig Russland lite interessert i å inngå nye avtaletekster som begrenser antallet strategiske reservestridshoder og taktiske stridshoder, som forblir et stadig gjenværende problem.

Paradoksalt kan skuffelsen fra P5-statene nå ha bidratt til at stemningen er i ferd med å snu på NPT – tålmodigheten rundt nye nedrustningsfremskritt hos P5 har merkbart minket, samtidig som det alternative humanitære sporet (som flere stemmer håper kan ende i et forbud mot kjernevåpen) trekker stadig mer oppmerksomhet.

 

Det humanitære initiativet danket ut interessen for New START

Dette ble veldig tydelig på onsdag denne uken, da Nei til Atomvåpen måtte velge mellom to parallelle arrangementer under NPT-konferansen. Det ene var var en presentasjon holdt av Norge, Østerrike og Mexico om de humanitære konsekvensene av kjernevåpen. Arrangementet ble avholdt i et lite konferanserom i kjelleren, og det ble raskt klart at interessen rundt arrangementet var så stor at så at det raskt ble ble breddfullt med til tider kødannelse utenfor. Valget falt derfor på å dekke Russland og USAs felles presentasjon av New START-avtalen i den langt større ECOSOC-salen. Kontrasten, og kanskje også sjokket, var stort da Nei til Atomvåpen ankom og oppdaget at nærmest ingen tilhørere hadde valgt å være til stede under et arrangement avholdt av to høytstående amerikanske og russiske diplomater, i det som i utgangspunktet er en svært viktig nedrustningsavtale.

Selve presentasjonen til USA, som ble dekket i en tidligere artikkel, var en til tider pinlig affære der både USA og Russland virket uinteresserte i å adressere de mest betente politiske spørsmålene. Av de få spørsmålene og kommentarene som kom fra salen i ettertid rundt hvorvidt fremtidige avtaler vil komme på plass og hva Ukraina-konflikten har å si for nedrustningssamarbeidet, ble disse til tider bryskt avfeid fra den russiske delegasjonen og forble ubesvart av den amerikanske.

 

Bldene over gir et delvis inntrykk av den ulike interessen rundt de to arrangementene. Norge, Østerrike og Mexicos humanitære arrangement ses til venstre, med det russisk-amerikanske New START-arrangementet til høyre.

 

USA avfeide det humanitære initiativet ovenfor NTA

Etter presentasjonen kom Nei til Atomvåpen i snakk med den amerikanske delegasjonen representert ved Undersecretary of State, Rose Gottemoeller. Med tanke på den åpenbare forskjellen i interesse for de to presentasjonene måtte Nei til Atomvåpen spørre: Hva tror USA om at det humanitære initiativet trakk så stor interesse på årets NPT-konferanse? Kan dette være et tegn på at tålmodigheten rundt P5-statenes nedrustningstempo er i ferd med å ta slutt?

Gottemoeller virket å være litt overrasket over spørsmålet, etter at foregående spørsmål hovedsakelig hadde handlet om nedrustning. Gottemoeller svarte med et smil at hun ærlig talt ikke hadde mye tiltro det humanitære initiativet, da et eventuelt forbud ikke var virkelighetsorientert i form av at eksisterende kjernevåpen fortsatt vil eksistere også etter et forbud. Gottemoeller svarte deretter at hun anså at New START kanskje trakk mindre oppmerksomhet da avtalen allerede er fem år gammel, hvorpå det humanitære initiativet nå er ”flavour of the month”, eller ”siste skrik” på godt norsk. Med det ble samtalen avsluttet, enda Nei til Atomvåpen satt igjen med en følelse av at dette neppe kan ha vært en helt korrekt beskrivelse av situasjonen.

 

Det humanitære initiativet mer enn bare ”siste skrik”

Møtene med P5-, New START- og Undersecretary Gottemoeller har over de siste dagene vist at det eksisterer et økende sprik mellom oppfatningen en sitter igjen med mellom viktigheten av P5-ledede nedrustninger og fokuset på det humanitære initiativet. Dette ble klart også i uttalelsene til delegasjoner fra land uten kjernevåpen. Eksempelvis uttalte Iran allerede på mandag i forrige uke at ”enhver bruk av kjernevåpen er kriminell handling, spesielt internasjonal humanitærrett”, mens land som Egypt mente det neste naturlige skrittet etter Wien-konferansen var P5-deklarasjoner om ingen førstebruk av kjernevåpen. På tross av vanligvis spissfindig formulerte uttalelser fra fremmøtte delegater, var dette i diplomatisk målestokk svært klar tale.

Samtidig er det klare tegn på at de humanitære konsekvensene av kjernevåpen løftes stadig mer frem under de siste NPT-konferansene. Under årets NPT-konferanse publiserte doktorgradstudent ved University of Oxford, Kjølv Egeland, en graf som klart viser denne trenden. Egeland har foretatt et søk på alle lands uttalelser under NPT-konferansene siden 2000, og undersøkt hvor ofte begrepet ”humanitarian” blir brukt kontra det mer tradisjonelle begrepet ”stability”.

 

I grafen over går det klart frem at det i år 2000 var en over tre ganger så høy forekomst av begrepet ”stability” kontra ”humanitarian”, og at den markante forskjellen senere har blitt mindre før begrepene ble likestilte i 2010. Under årets NPT-konferanse har derimot observasjonen fra år 2000 blitt snudd på hodet – nå brukes begrepet ”humanitarian” omtrent tre ganger så mye som ”stability” av fremmøtte lands uttalelser under NPT. Mye tyder dermed på at det humanitære fokuset rundt kjernevåpen er mer enn et forbigående blaff, og at det er en klar utvikling i retning et stadig større humanitært fokus også i fremtiden.

 

Veien videre

På tross av at årets NPT-konferanse så langt har skuffet rundt den tradisjonelle nedrustningen som P5-statene er forpliktet til under artikkel VI i NPT, så ser det nå ut til at den samme tregheten bidrar til å gi stadig mer drivkraft til det humanitære initiativet. NPT-konferansen vil pågå frem til 2. mai i år, og fremdeles kan mye skje. Erfaringene hittil tyder likevel nå på at fremdriften i nedrustningssaken nå trolig vil komme under et humanitært flagg, og at P5-statene kan være i ferd med å spille seg ut på sidelinjen gjennom manglende oppfølging av avtalen. Erfaringsmessig er det ofte mot slutten at nye fremskritt legges på bordet under slike konferanser, og dermed venter vi i spenning når NPT-konferansen nå går inn i sin avsluttende fase.

Del

Medieklipp Utland

  • SCIENTISTS are expected to move humanity's Doomsday Clock closer to midnight this week amid concerns about US president Donald Trump's statements about nuclear weapons and environmental disasters caused by climate change. The Bulletin of Atomic Scientists – a group which includes 15 ...

  • Newly drafted US nuclear strategy has already been sent to President Trump. This will allow the first use of nuclear weapon for narrow and limited circumstances but will also cater for non-nuclear strategic attacks, like, attack on U.S territory, allies, partners, civilian population, infra-structure, allied ...

  • “The exhibition will highlight the need for a continuous at-sea deterrent but will not shy away from debate,” according to documents describing the show, which comes at a time when there are divisions in society over Britain's continued possession of nuclear weapons and plans to replace the current ...

Medieklipp Atomvåpen

  • This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news

  • TV 2Donalds ville årAdresseavisenSelv uten atomvåpen kan over seksti tusen liv gå tapt på én dag. At Washington likevel leker med tanken på å angripe Kim, er dypt urovekkende. Den amerikanske forskeren Graham Allison mener faren for krig mellom USA og Kina er større enn vi liker å tro ...Donald Trump - ett år som president - Trump er avslørt: Fem løgner ...Dagbladet.noalle 23 nyhetsartikler »

  • TV 2- Utplasseringen av disse rakettene er en ny trussel - Tv2TV 2VILNIUS (TV 2): Utplasseringen av taktiske atomvåpen skaper bekymring i Litauen.og mer »

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter
  • This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news

  • SyslaNy rekord for nordisk vindkraftSyslaDen nye produksjonsrekorden som nordisk vindkraft satte natt til tirsdag var på 12,1 GW på en time. I fire timer lå vindkraftproduksjonen i Norden samlet på rundt 12 GW. Dette er mer enn all kjernekraft i Norden klarer å produsere per time. Gratis ...

  • Aftenbladet.noEn framtidsrettet energi- og klimapolitikk krever bedre faktaforståelse og nye ...Aftenbladet.noDEBATT: Om utslippsmålene skal nås, er neste generasjon av kjernekraft eneste realistiske alternativ når verdens energibehov vil øke og andelen av fossil kraft i verden vil gå ned. Oppdatert: 10.jan.2018 08:58. Publisert: 10.jan.2018 08:58. Kjell Traa ...

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA