Dokumenter

 

Tradisjonen tro deltok Nei til Atomvåpen i årets 1. mai-arrangement på Youngstorget i Oslo. Leder av Oslo NTA, Vidar Birkeland, holdt en tale med adresse til Stortinget om viktigheten av et atomforbud. Deretter gikk turen videre i tog under årets parole ”Regjeringa må snu – Forby atomvåpen nå!”

Les mer …

Det nye NTA-magasinet er nå ute. Det ligger publisert på våre nettsider under NTA-AVISA. Du kan også følge denne linken for å lese det: NTA Magasinet nr 02-2018

Bitte Vadtvedt, ansvarlig redaktør av magasinet inviterer oss inn i magasinet med noen velvalgte ord:

Hvis du ikke er imot atomvåpen, så er du for atomvåpen. Våpnene er her. De truer oss hver dag. Hver dag til det ikke finnes ett våpen igjen i hele verden. Noen land har atomvåpen for å trygge vår sikkerhet med avskrekking. Hva betyr avskrekking? Det betyr å true. Det ene landet truer det andre. De er begge bevæpnet for masseutslettelse. Sikrer det freden?

Vi må avsløre språket som tilslører virkeligheten. Vi må tørre å spørre, avsløre sannheten. Tørre å se. Ikke la oss forlede til å se bort i avmakt og ignoranse.

Vi skal ikke finne oss i at ansvarlige politikere ikke for- teller hele sannheten.

Derfor forteller vi i dette nummeret av Magasinet at regjeringen kanskje ikke har fortalt hele sannheten om de norske satellittene som kan komme til å bli et farlig militært mål i en stormaktskrig.

Risikoen for atomkrig er blitt større enn noen gang.

– Du har rett til å leve et fredelig liv uten atomtrus- sel, sa ICAN-sjefen Beatrice Fihn på sin snarvisitt i Oslo i høst for å dytte framover støtten til FNs Forbudstraktat. Det trengs mye dytting og opplysningsarbeid. Leder for Stortingets Utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huit- feldt (Ap) sier til Klassekampen at hun ikke kan støtte FNs atomvåpenforbud «i sin nåværende form» som eneste NATO-land. Hun vil heller finne en måte å slutte seg til på med «forbehold om for eksempel bare å bruke atomvåpen ved gjengjeldelse, ikke førstebruk.»

- Debatten om FN-forbudet har polarisert debatten, sa Utenriksministeren i Stortinget. Hva mente hun? Mente hun at debatt og ulike meninger om atomforbudet ikke er bra? Er det derfor regjeringen har kutta ut bevilgnin- ger til opplysningsarbeid for fred, men foreslår å bevilge 59.5 millioner kroner til opplysningsarbeid for forsvar?

I skrivende stund ser det ut til at Krf i budsjettforliket med regjeringen har fått til en særskilt støtte til noen fredsorganisasjoner, deriblant Nei til Atomvåpen på 6 millioner på deling. Opposisjonspartiene har lagt inn større støtteforslag. Vi tar imot med stor takk og håper at støtte til fredsarbeid vil stå seg i drakampen om regje- ringsmakt.

Med atomvåpen i høy beredskap, kun et tastetrykk unna og nok sprengkraft til å utslette alt liv på jorda , - ogmangel på kontrollerende avtaler, er faren for en atom- krig overhengende.

Sverre Lodgaard trekker i sin artikkel fram sitatet fra Palmekommisjonen fra 1982.

«At i den kjernefysiske tidsalder er sikkerhet noe vi må bygge sammen med våre motparter. Det er ikke noe vi kan bygge for oss selv ved å ruste opp.»

Takk for den påminningen.

Vi håper du finner mye nyttig lesing i dette nye NtA- Magasinet. Bruk gjerne en del av den stille juletid til å tenke over hvordan vi sammen skal forsterke laget for å fremme fred og nedrustning i verden, med eller uten statlig økonomisk støtte.

Vi ønsker deg en god jul og fred på jorden.
Bitte Vatvedt


 

Oslo NTAs Vidar Birkeland deltar på de siste tre dagene av NPT-samtaler i Geneve. Les hans oppdatering her!
 
Så er jeg vel fremme i Geneve og sitter i Folkeforbundets gamle hovedsal og hører innlegg på flere språk om sivil bruk av atomenergi. Jeg kan berolige alle om at NPT fortsatt er alive om ikke kicking. Forbudet mot atomvåpen har ikke ødelagt NPT, slik enkelte hevdet tidligere. Tilbakemeldingene går heller på at forhandlingene i all hovedsak har vært rolige og gemyttlige til tross for at dette er første møtet etter forbudsvedtaket i juli 2017 i New York. Men forhandlingene har tidligere gitt lite i form av fremskritt for å redusere atomvåpenarsenalene, så begrunnelsen for intitativet for et forbud mot atomvåpen er absolutt fortsatt relevant.
 
Det tynnes i rekkene blant sivilsamfunnsrepresentante bakerst i Assembly Hall, siden det bare er tre dager igjen for denne gang, men her er det fortsatt NGOer fra hele verden som følger det som skjer. Takket være vår Mona Juul som fikk åpnet forhandlingene for sivilsamfunnet er vi med i salen, men det er mange lukkede sidemøter der mye av det spennende politiske skjer ...
 
Min nabo blant sivilsamfunnsrepresentantene er fra Skottland, www.nuclearban.scot, som inviterer hele verden til en demonstrasjon 22. september på Stobritannias atombase i Faslane. De krever at Storbritannia signerer forbudet og at atomstridshodene i Skottland blir fjernet.

 

Ellers er jeg på vei til en side event: "Preventing nuclear use: the roles og the NPT, TPNW, security assurances and NWFZ". Det skal handle om hvordan ikkespredningsavtalen, atomvåpenforbudet, sikkerhetsgarantier og de atomvåpenfrie sonene i verden bidrar til å forebygge at atomvåpen blir brukt. Følg med for flere oppdateringer!

Medieklipp Utland

Medieklipp Atomvåpen

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter

Oversikt

Ta kontakt med oss