Dokumenter

Mens tilhengerne av norsk forsvarspolitikk basert på støtte til USAs atomvåpentrusler får ti-talls millioner i informasjonsstøtte, får den største norske fredsorganisasjonen - Nei til atomvåpen -  ingenting. Slik ser det ut etter et «arbeidsuhell» da regjeringa og KrF inngikk et budsjettforlik. Arbeidsuhellet kan ikke endres, sier KrF og Venstre som ser ut til å stille seg bak at Nei til atomvåpen ikke får noen bevilgning.Regjeringa Solberg har prøvd å stoppe bevilgningene til norske fredsorganisasjoner, og foreslo dette i Statsbudsjettet. Det har de også gjort tidligere. Da bidro Venstre til at fredsorganisasjonene likevel fikk penger. Denne gangen påtok KrF seg denne oppgaven. De var fornøyd med å få inn 6 millioner i øremerket tilskudd. Men Nei til atomvåpen sto ikke på lista. I følge KrF var dette et «arbeidsuhell» som de ville rette på. Det har de ikke gjort. Mandag vedtok Stortinget finansinnstillingen med budsjettforliket som utelater Nei til atomvåpen. Det betyr at man bevilger penger til den internasjonale kampanjen mot atomvåpen - nobelprisvinner ICAN - men ikke til Nei til atomvåpen som er en av de viktigste organisasjonene som står bak ICAN i Norge.- KrF har fått ros for at de berget bevilgning til fredsorganisasjonene, nå viser det seg at denne rosen kom for tidlig. Vi håper at Venstre og KrF vil støtte et forslag i Stortinget om at Nei til atomvåpen likevel skal få midler, sier Lars Egeland, nestleder i Nei til atomvåpen. Han peker på at KrF bør føle en sterk forpliktelse for å rette opp feilen som skjedde ved budsjettforliket. Han sier videre at regjeringa har strukket seg svært langt for å få bevilget penger til Human Right Service, mens de sier at feilen som rammer Nei til atomvåpen dessverre ikke kan omgjøres. - Det tror vi ikke noe på, sier Egeland.

 

 

For mer informasjon, kontakt: nestleder Lars Egeland, tlf.: 90194838

 

- Verden kan ikke blindt stole på at Donald Trump skal sikre verdensfreden. Det er akkurat dette som er grunnen til at vi trenger FNs atomvåpenforbud. Nord- og Sør-Korea kan på eget initiativ tilslutte seg forbudet og bli kvitt atomvåpen på den koreanske halvøy, sier Sara Nes, daglig leder i Nei til Atomvåpen.

- På bare noen uker har Trump vist med all tydelighet at vi ikke kan stole denne typen avtaler - med to eller noen få parter, og med atomnedrustning bare for den ene parten.

- Han har også demonstrert at man ikke bør stole på at menn med sårbare egoer klarer å takle den eksistensielle krisen som faren for atomkrig utgjør. 

- Nord-Korea har i dag stengt ned sitt atomprøvesprengningssted, og viser med dette at de tar skritt mot atomnedrustning. De må fortsette å bevege seg i denne retningen sammen med Sør-Korea og resten av verden, sier Nes.

- Sør-Korea har drevet prosessen fram hele veien. De har strategisk pleid Trumps ego hele veien, for å unngå at han skulle ødelegge hele avtalen med et nattlig Twitter-utbrudd. De må ikke gi opp. Vi må støtte dem videre.
 
- Vi i ICAN-bevegelsen har blitt anklaget av Trump for å leve i en fantasiverden, og av for eksempel Christian Tybring-Gjedde (FrP) for å være urealistiske. Men denne episoden viser at det er vi som er realistiske. Vi har en strategi for å oppnå en atomvåpenfri verden, med multilateralt diplomati og en FN-traktat.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett helt kuttet potten “Opplysningsarbeid for fred”, som blant andre Nei til Atomvåpen har fått sin støtte fra. Pengene har gått til å drive informasjonsarbeid og å legge press på Regjeringen til å tilslutte seg atomvåpenforbudet.

 

Regjeringen nedjusterte budsjettposten i 2017 og avviklet den i 2018 “grunnet manglende samsvar mellom organisasjonenes resultatoppnåelse og de overordnete mål for Norges arbeid med global nedrustning.”

- Det regjeringen i praksis sier her, er at hvis du jobber for saker regjeringen er uenig i, får du ikke økonomisk støtte, sier daglig leder i Nei til Atomvåpen Sara Nes.

 

På grunn av Nobels Fredspris og Venstres innsats i budsjettforhandlingene i slutten av 2017 ble det i 2018 satt av penger til organisasjoner som jobber for norsk tilslutning til atomvåpenforbudet. I forslaget for 2019 disse midlene helt fjernet. Regjeringen struper dermed organisasjoner som Nei til Atomvåpen, Norske Leger mot Atomvåpen / ICAN Norge og Norges Fredsråd.

 

- Vi representerer en folkebevegelse. 8 av 10 nordmenn støtter FNs atomvåpenforbud. Ved kutt i støtten eliminerer man effektivt sett et talerør for store deler av befolkningen. Dette undergraver demokratiet, fortsetter Nes.

 

- Vi oppfordrer opposisjonspartiene til å bruke sin mulighet til å sikre videre støtte til fredsorganisasjonene, avslutter hun.  

 

Nei til Atomvåpen fordømmer USAs uttrekning fra atomavtalen med Iran.

"Donald Trumps beslutning om å trekke seg ut av Iran-avtalen er enormt uansvarlig. Det ødelegger ikke bare en fungerende avtale, det ødelegger også for USAs troverdighet som avtalepartner og troverdigheten til diplomati mer generelt. Nord-Korea følger nok saken med stor interesse", sier daglig leder Sara Nes.

"Norge støtter sammen med nesten alle land i verden atomavtalen med Iran, og bør oppfordre resten av partene til å gjennomføre sin del av avtalen selv om USA trekker seg ut."

"Samtidig som dette skjer, har Østerrike tatt et viktig skritt i motsatt retning - de ble nettopp det 9. landet i verden til å ratifisere FNs atomvåpenforbud. Vi oppfordrer Norge til å også tilslutte seg atomvåpenforbudet og dermed, akkurat som Østerrike, signalisere enda tydeligere sin avsky mot atomvåpen."

Oversikt

Ta kontakt med oss