Dokumenter

Del

- Verden kan ikke blindt stole på at Donald Trump skal sikre verdensfreden. Det er akkurat dette som er grunnen til at vi trenger FNs atomvåpenforbud. Nord- og Sør-Korea kan på eget initiativ tilslutte seg forbudet og bli kvitt atomvåpen på den koreanske halvøy, sier Sara Nes, daglig leder i Nei til Atomvåpen.

- På bare noen uker har Trump vist med all tydelighet at vi ikke kan stole denne typen avtaler - med to eller noen få parter, og med atomnedrustning bare for den ene parten.

- Han har også demonstrert at man ikke bør stole på at menn med sårbare egoer klarer å takle den eksistensielle krisen som faren for atomkrig utgjør. 

- Nord-Korea har i dag stengt ned sitt atomprøvesprengningssted, og viser med dette at de tar skritt mot atomnedrustning. De må fortsette å bevege seg i denne retningen sammen med Sør-Korea og resten av verden, sier Nes.

- Sør-Korea har drevet prosessen fram hele veien. De har strategisk pleid Trumps ego hele veien, for å unngå at han skulle ødelegge hele avtalen med et nattlig Twitter-utbrudd. De må ikke gi opp. Vi må støtte dem videre.
 
- Vi i ICAN-bevegelsen har blitt anklaget av Trump for å leve i en fantasiverden, og av for eksempel Christian Tybring-Gjedde (FrP) for å være urealistiske. Men denne episoden viser at det er vi som er realistiske. Vi har en strategi for å oppnå en atomvåpenfri verden, med multilateralt diplomati og en FN-traktat.
Del

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA