Del

- Verden kan ikke blindt stole på at Donald Trump skal sikre verdensfreden. Det er akkurat dette som er grunnen til at vi trenger FNs atomvåpenforbud. Nord- og Sør-Korea kan på eget initiativ tilslutte seg forbudet og bli kvitt atomvåpen på den koreanske halvøy, sier Sara Nes, daglig leder i Nei til Atomvåpen.

- På bare noen uker har Trump vist med all tydelighet at vi ikke kan stole denne typen avtaler - med to eller noen få parter, og med atomnedrustning bare for den ene parten.

- Han har også demonstrert at man ikke bør stole på at menn med sårbare egoer klarer å takle den eksistensielle krisen som faren for atomkrig utgjør. 

- Nord-Korea har i dag stengt ned sitt atomprøvesprengningssted, og viser med dette at de tar skritt mot atomnedrustning. De må fortsette å bevege seg i denne retningen sammen med Sør-Korea og resten av verden, sier Nes.

- Sør-Korea har drevet prosessen fram hele veien. De har strategisk pleid Trumps ego hele veien, for å unngå at han skulle ødelegge hele avtalen med et nattlig Twitter-utbrudd. De må ikke gi opp. Vi må støtte dem videre.
 
- Vi i ICAN-bevegelsen har blitt anklaget av Trump for å leve i en fantasiverden, og av for eksempel Christian Tybring-Gjedde (FrP) for å være urealistiske. Men denne episoden viser at det er vi som er realistiske. Vi har en strategi for å oppnå en atomvåpenfri verden, med multilateralt diplomati og en FN-traktat.
Del

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA