Dokumenter

Del

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett helt kuttet potten “Opplysningsarbeid for fred”, som blant andre Nei til Atomvåpen har fått sin støtte fra. Pengene har gått til å drive informasjonsarbeid og å legge press på Regjeringen til å tilslutte seg atomvåpenforbudet.

 

Regjeringen nedjusterte budsjettposten i 2017 og avviklet den i 2018 “grunnet manglende samsvar mellom organisasjonenes resultatoppnåelse og de overordnete mål for Norges arbeid med global nedrustning.”

- Det regjeringen i praksis sier her, er at hvis du jobber for saker regjeringen er uenig i, får du ikke økonomisk støtte, sier daglig leder i Nei til Atomvåpen Sara Nes.

 

På grunn av Nobels Fredspris og Venstres innsats i budsjettforhandlingene i slutten av 2017 ble det i 2018 satt av penger til organisasjoner som jobber for norsk tilslutning til atomvåpenforbudet. I forslaget for 2019 disse midlene helt fjernet. Regjeringen struper dermed organisasjoner som Nei til Atomvåpen, Norske Leger mot Atomvåpen / ICAN Norge og Norges Fredsråd.

 

- Vi representerer en folkebevegelse. 8 av 10 nordmenn støtter FNs atomvåpenforbud. Ved kutt i støtten eliminerer man effektivt sett et talerør for store deler av befolkningen. Dette undergraver demokratiet, fortsetter Nes.

 

- Vi oppfordrer opposisjonspartiene til å bruke sin mulighet til å sikre videre støtte til fredsorganisasjonene, avslutter hun.  

 

Del

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA