Del

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett helt kuttet potten “Opplysningsarbeid for fred”, som blant andre Nei til Atomvåpen har fått sin støtte fra. Pengene har gått til å drive informasjonsarbeid og å legge press på Regjeringen til å tilslutte seg atomvåpenforbudet.

 

Regjeringen nedjusterte budsjettposten i 2017 og avviklet den i 2018 “grunnet manglende samsvar mellom organisasjonenes resultatoppnåelse og de overordnete mål for Norges arbeid med global nedrustning.”

- Det regjeringen i praksis sier her, er at hvis du jobber for saker regjeringen er uenig i, får du ikke økonomisk støtte, sier daglig leder i Nei til Atomvåpen Sara Nes.

 

På grunn av Nobels Fredspris og Venstres innsats i budsjettforhandlingene i slutten av 2017 ble det i 2018 satt av penger til organisasjoner som jobber for norsk tilslutning til atomvåpenforbudet. I forslaget for 2019 disse midlene helt fjernet. Regjeringen struper dermed organisasjoner som Nei til Atomvåpen, Norske Leger mot Atomvåpen / ICAN Norge og Norges Fredsråd.

 

- Vi representerer en folkebevegelse. 8 av 10 nordmenn støtter FNs atomvåpenforbud. Ved kutt i støtten eliminerer man effektivt sett et talerør for store deler av befolkningen. Dette undergraver demokratiet, fortsetter Nes.

 

- Vi oppfordrer opposisjonspartiene til å bruke sin mulighet til å sikre videre støtte til fredsorganisasjonene, avslutter hun.  

 

Del

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA