Dokumenter

Del

Mens tilhengerne av norsk forsvarspolitikk basert på støtte til USAs atomvåpentrusler får ti-talls millioner i informasjonsstøtte, får den største norske fredsorganisasjonen - Nei til atomvåpen -  ingenting. Slik ser det ut etter et «arbeidsuhell» da regjeringa og KrF inngikk et budsjettforlik. Arbeidsuhellet kan ikke endres, sier KrF og Venstre som ser ut til å stille seg bak at Nei til atomvåpen ikke får noen bevilgning.Regjeringa Solberg har prøvd å stoppe bevilgningene til norske fredsorganisasjoner, og foreslo dette i Statsbudsjettet. Det har de også gjort tidligere. Da bidro Venstre til at fredsorganisasjonene likevel fikk penger. Denne gangen påtok KrF seg denne oppgaven. De var fornøyd med å få inn 6 millioner i øremerket tilskudd. Men Nei til atomvåpen sto ikke på lista. I følge KrF var dette et «arbeidsuhell» som de ville rette på. Det har de ikke gjort. Mandag vedtok Stortinget finansinnstillingen med budsjettforliket som utelater Nei til atomvåpen. Det betyr at man bevilger penger til den internasjonale kampanjen mot atomvåpen - nobelprisvinner ICAN - men ikke til Nei til atomvåpen som er en av de viktigste organisasjonene som står bak ICAN i Norge.- KrF har fått ros for at de berget bevilgning til fredsorganisasjonene, nå viser det seg at denne rosen kom for tidlig. Vi håper at Venstre og KrF vil støtte et forslag i Stortinget om at Nei til atomvåpen likevel skal få midler, sier Lars Egeland, nestleder i Nei til atomvåpen. Han peker på at KrF bør føle en sterk forpliktelse for å rette opp feilen som skjedde ved budsjettforliket. Han sier videre at regjeringa har strukket seg svært langt for å få bevilget penger til Human Right Service, mens de sier at feilen som rammer Nei til atomvåpen dessverre ikke kan omgjøres. - Det tror vi ikke noe på, sier Egeland.

 

 

For mer informasjon, kontakt: nestleder Lars Egeland, tlf.: 90194838

 

Del

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA