Medieklipp Utland

Medieklipp Atomvåpen

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter
  • Sysla GrønnKina skal investere 3000 milliarder i fornybar energiSysla GrønnInnen 2020 skal fornybar energi og kjernekraft stå for halvparten av all ny elektrisitetsproduksjon i Kina, ifølge NEA. Bevilgningene på 2,5 billioner Yuan – over 3000 milliarder kroner – vitner om at Kina mener alvor med sine løfter om å redusere sine ...

  • Tu.noHar kuttet kostnadene på flytende havvind med 70 prosentTu.noI tillegg har Statoil utviklet mye egen kompetanse på håndtering av turbiner som er produsert av Siemens. – LCOE-standarden er viktig for å ha et reelt sammenlikningsgrunnlag med andre energikilder, enten det er kull, gass, kjernekraft eller sol ...og mer »

  • – Hva er hensikten med de nye strømmålerne?AltapostenOg da det blir ikke noe som likner på den stabile, trygge og reine vannkrafta vi har vært vandt til, men en blanding av brun elektrisitet lagd av kull og olje, av ustabil vindkraft (og litt kjernekraft). Det er dette planlagte forsyningskaoset som ...

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Ta kontakt med oss