Medieklipp Utland

Medieklipp Atomvåpen

  • ABC NyheterBrende har fått med seg 30 land på atom-resolusjonABC NyheterNorge kommer fortsatt ikke til å slutte seg til et annet forslag om totalforbud mot atomvåpen. I stedet har regjeringen utarbeidet en resolusjon som blant annet skal sikre at internasjonale avtaler om atomnedrustning faktisk blir fulgt opp av ...og mer »

  • VGStolte av vårt kjernevåpenprosjektVGFor folk flest var atomvåpen noe som hørte den kalde krigen til. Den allmenne oppfatningen var at atombomben hadde sikret fred i verden i mer enn 60 år og at uansett hvor mye man ønsket det, så ville atommaktene aldri i verden gå med på å gi opp sitt ...

  • VGKvinner og atomvåpen. 32 sider.VGEn av rapportene i ILPIs såkalte «Kjernevåpenprosjekt» handler om atomvåpen og kjønn. Hvorfor? Fordi når en atombombe sprenges, påvirker det menn og kvinner forskjellig. I hvert fall ifølge den 32 sider lange rapporten fra ILPI (International Law and ...

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter
  • iTromsø«Ap overser viktige fakta»iTromsøI neste omgang skal eksporten firedobles – det samme skal importen av fossil energi, kjernekraft og ustabil sol- og vindkraft for å få regnestykket til å gå opp. Bruken av fossil energi i Fastlands-Norge er som kjent på vel 70 TWh årlig. Hvordan i all ...

  • Kraftsituasjonen veke 41 2016NVEI tillegg er det uvisse rundt tilgjengelegheit av fransk kjernekraft kommande vinter, noko som har ført til høgare energiprisar på kontinentet. Dette saman med ein noko forverra ressurssituasjon har bidrege til stigande framtidsprisar på nordisk kraft ...

  • MyNewsdesk (pressemelding)Fjord1 skal krysse fjorden automatiskMyNewsdesk (pressemelding)Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft. - I Norge er det omlag 2 800 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 900 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine ...og mer »

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Ta kontakt med oss